Venteliste | AB Ve-bo

AB Ve-bo

VentelisteOBS! Det er KUN muligt at blive skrevet på venteliste af en nuværende andelshaver!

Der er forskellige ventelister i foreningen:

  • Intern venteliste: Hvis du allerede er andelshaver men ønsker at flytte internt. Din anciennitetsdato er den dag du flyttede ind i foreningen.
  • Ekstern venteliste: Alle andelshavere kan opskrive én person pr. husstand på den eksterne venteliste. Opskrivning på ventelisten skal altid ske pr. mail til bolig@ve-bo.dk. Oplys følgende på den person du ønsker at opskrive: Navn, email samt telefonnr. Opskrivningsdatoen udgør personens anciennitetsdato.
  • Børneliste: Til i foreningen bosiddende børn af andelshavere der inden det fyldte 18. år skriftligt har ladet sig indskrive på ”børnelisten”. Personer der er indskrevet på ”børneliste” står på ventelisten indtil det fyldte 25. år, hvorefter de slettes af listen. Er personen født i foreningen er fødselsdato anciennitetsdato, ellers gælder indflytningsdato.

Andelshavere kan læses mere omkring om ventelisterne i foreningens vedtægter §14.OBS! Procedure for tildeling af lejligheder til personer på venteliste:
Hvis du inviteres til en fremvisning af en lejlighed og er interesseret i at købe den så skal du give svar til bestyrelsen (svar på den mail du har fået fra bolig@ve-bo.dk) indenfor 7 kalenderdage (hvis fremvisningen er 1/12 så er svarfristen altså d. 8/12 kl 23:59).
Alle lejligheder tildeles udfra din anciennitetsdato på ventelisten (foreningens andelshavere kan se denne på foreningens hjemmeside via. login siderne).
Hvis du skal have godkendelse fra bank, så er det vigtigt at dette er på plads indenfor 7 dage efter fremvisningen, da lejligheden ellers vil gå videre til den næste på ventelisten. Så kan derfor med fordel kontakte bank allerede inden fremvisningen.